لینک خبر : روی عکس کلیک کنید

مگه چشم و دل اینا سیر نبود؟ چرا به پوشش دختر گیر دادن؟ مگه نمیگن پوشش مهم نیست؟!

اونایی که میگن پوششمون به خودمون مربوطه بدونن آخرش میشه این ...


http://yon.ir/zRCxj