اگر پای ترتب مفسده به میان بیاید ....

همین عطر زدن مستحب در اسلام می شود حرام!


روی عکس کلیک نمائید


عطر زدن آقایان